АДВОКАТ - ВОИН ПРАВА  

Категории раздела


Block title

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Переводчик онлайн
Главная » 2011 » Ноябрь » 16 » Щодо повноважень Держенергонагляду та відповідальності у разі виявлення порушень в сфері теплопостачання.
Щодо повноважень Держенергонагляду та відповідальності у разі виявлення порушень в сфері теплопостачання.
18:55

Щодо повноважень Держенергонагляду та відповідальності у разі виявлення порушень в сфері теплопостачання.

 

Повноваження Держенергонагляду в сфері теплопостачання визначені в ст.14 Закону України «Про теплопостачання», Положенні про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929.

Зокрема, Держенергонагляд під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має право:

·  вимагати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

·  вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю);

·  видавати суб'єктам відносин у сфері теплопостачання обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;

·  зупиняти експлуатацію теплових, тепловикористальних установок та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання споживачам теплової енергії та суб'єктам у сфері теплопостачання вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження такої експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю або здоров'ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру;

·  одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити вичерпний перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню у відповідь на запит, та посилання на нормативно-правові акти, з метою виконання яких здійснюється збір інформації;

·  приймати рішення про відбір зразків продукції (частин енергетичного обладнання тощо) для проведення експертизи;

·  застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання;

·  надавати суб'єктам відносин у сфері теплопостачання консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, та розглядати спірні питання, що виникають між суб'єктами у сфері теплопостачання та споживачами енергії;

·  фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.

 

Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:

·  доступу в установленому законом порядку до теплових, тепловикористальних установок і мереж суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;

·  одержувати безоплатно від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до нормативно-правових актів;

·  видавати в межах своїх повноважень суб'єктам відносин у сфері теплопостачання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;

·  видавати суб'єктам відносин у сфері теплопостачання приписи щодо приведення технічного стану теплових, тепловикористальних установок і мереж, засобів обліку, контролю та регулювання виробництва, постачання та споживання теплової енергії, організації їх експлуатації у відповідність із вимогами нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання;

·  вносити керівникам суб'єктів господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов'язків відповідальної за теплове господарство посадової особи теплотехнічного профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації теплових установок і мереж;

·  вимагати від суб'єктів відносин у сфері теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання теплової енергії;

·  складати в установленому законом порядку протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати справи про адміністративні правопорушення;

·  фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.

 

Порядок проведення заходів державного енергетичного нагляду визначений у ІНСТРУКЦІЇ з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 24 грудня 2004 р. N 817, в якій детально прописаний порядок проведення заходів, порядок складання документів під час та за результатами заходу, їх форми.

Також, порядок проведення заходів енергетичного нагляду регулюється Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

Статтею 31 Закону України «Про теплопостачання» передбачена відповідальність, яку можуть застосовувати органи Держенергонагляду до суб’єктів господарювання у разі виявлення порушень в сфері теплопостачання.

Уповноважені органи застосовують до суб'єктів господарювання штрафні санкції:

1) за неподання передбаченої законом інформації уповноваженим державним органам або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) за невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання рішень чи приписів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України або центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду, або національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за перешкоджання або недопущення до систем теплопостачання та теплоспоживання працівників органів державного нагляду або представників теплогенеруючих (теплопостачальних) організацій при виконанні ними службових обов'язків - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) за порушення ліцензійних умов або діяльність з простроченою ліцензією - до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) за необґрунтоване застосування тарифів на виробництво теплової енергії та її транспортування чи постачання або завищення нарахування плати за фактично відпущену теплову енергію споживачу (покупцю) - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) за постачання теплової енергії, параметри якої не відповідають державним стандартам, затвердженим нормативам на теплову енергію, умовам договору купівлі-продажу, що зафіксовано представниками теплопостачальної (теплогенеруючої) організації та споживача у відповідному акті, - у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; після трьох таких порушень постачальник теплової енергії сплачує штраф як за порушення ліцензійних умов;

7) за самовільне (несанкціоноване) від'єднання споживача від теплової мережі теплопостачальної (теплогенеруючої) організації до закінчення строку дії договору купівлі-продажу теплової енергії - у розмірі до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8) за водорозбір з систем опалення через крани та інші пристрої; самовільне підключення до систем опалення без укладання договору купівлі-продажу теплової енергії; роботу з пошкодженими пломбами на приладах комерційного обліку теплової енергії або їх роботу з простроченим строком метрологічної повірки - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9) за неприєднання власниками теплових мереж до теплової мережі теплогенеруючої установки або споживача теплової енергії, які розташовані на території, закріпленій за власниками в разі виконання ними умов на приєднання, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

10) за порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також їх експлуатації - у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Справи про накладання штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються органами центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду.

Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний термін із дня отримання постанови про його накладання.

У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.

Рішення про накладання штрафу в справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді.

Штрафні санкції, передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Порядок застосування штрафних санкцій визначений в ПОЛОЖЕННІ про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. N 1312.

Зокрема, згідно п.2 цього Положення, Штрафи за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання накладаються на суб'єктів господарювання за:

·  неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи, технічного стану та організації експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок і мереж і споживання енергії;

·  ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень, приписів, розпоряджень, інших розпорядчих документів Національної комісії регулювання електроенергетики, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та порушення умов ліцензій.

 

Отже, на даний час КМ України не передбачив порядку накладання штрафних санкцій за порушення вимог нормативно-правових актів та/або нормативних документів щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також їх експлуатації, які передбачені п. 10 ч.1 ст.31 Закону України «Про теплопостачання», який набрав чинності з 09.11.2011р.

Таким чином, на даний час існує колізія норм права, оскільки відповідальність передбачена в п.10 ч.1 ст.31 Закону України «Про теплопостачання», а порядку її застосування КМ України ще не встановив.

 

Крім того, ст.95-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ст.188-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ст.244-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95-1 і 188-20.

Від імені органів центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та його заступники - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) інспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Висновок:

Таким чином, Держенергонагляд у разі виявлення порушень під час планового обстеження може притягнути до адміністративної відповідальності за ст.95-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадову особу суб’єкту господарювання (штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) .

Не виключено, що Держенергонагляд може застосувати штрафну санкцію, що передбачена п.10 ч.1 ст.31 Закону України «Про теплопостачання» (штраф до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн.), хоча порядку застосування саме цього штрафу КМ України не передбачив, що може бути підставою для його оскарження в судовому порядку.

Крім того інспектор Держенергонагляду може видавати Приписи про усунення виявлених порушень, за невиконання яких передбачена для посадових осіб - адміністративна (штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) та для суб’єктів господарювання - фінансова відповідальність (штраф до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн.)

Також, у разі загрози життю або здоров'ю працівників і населення або наявності передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру Держенергонагляд може зупиняти експлуатацію теплових, тепловикористальних установок та мереж через їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання споживачам теплової енергії та суб'єктам у сфері теплопостачання вмотивованого письмового рішення керівника відповідного органу центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи його заступника щодо неприпустимості продовження такої експлуатації.

 Адвокат                                                                                                      Максим Драюк

16.11.2011р.

http://dray.ucoz.com

ICQ 435828222,

voin_prava@mail.ru

Просмотров: 7098 | Добавил: PetyaBatareykin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Ноябрь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архив записей

Полезные ссылки

 • Двину в ТОП. Недорого. Робот ВебЭффектор.
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Полезные рецепты УХИ
 • Рисунки
 • ГНА
 • АМК
 • Минюста
 • ВККА при КМУ
 • Сайт Конституционного Суда Украины
 • Крутые харьковские адвокаты. Адвокатская компания Мельник и Квашин
 • Официальный веб-портал судебной власти в Украине
 • ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
 • Волинь ТОП-100
 • Советская музыка
 • Первый украинский юридический форум
 • Госпредпринимательство
 • Европейский суд по правам человека
 • Сайт Укрпочты
 • Поиск почтовых отправлений
 • Почтовые индексы
 • Справочная информация (тел. коды, гостиницы, города, размеры и т.д.)
 • Бесплатные объявления в Харькове
  Сайт бесплатных объявлений для частных лиц и предприятий Харькова
 • Проверка кодов IMEI мобильных телефонов
 • веб-сайт Госкомветмедицины
 • Державне підприємство Інформаційно-ресурсний центр
 • Асоціація правників України
 • Головне управління юстиції у Волинській області
 • Каталог юристов Украины
 • Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
 • Державна реєстраційна служба
 • Block title

  Rambler's Top100 Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление - 495ru.ru Украина онлайн Каталог сайтов на http://www.allindustry.com.ua/
 • ()
  []