АДВОКАТ - ВОИН ПРАВА  

Категории раздела


Block title

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Переводчик онлайн
Главная » 2011 » Декабрь » 14 » Щодо ведення підприємцем обліку тари та упаковки та подання інформації про їх використання
Щодо ведення підприємцем обліку тари та упаковки та подання інформації про їх використання
13:37

Щодо надання інформації про використану тару та упаковку.

 

Згідно п.5 Постанови КМ України від 26 липня 2001 р. N 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини» (далі – Постанова № 915), підприємства, установи та організації усіх форм власності, які використовують в Україні тару і пакувальні матеріали або імпортують їх разом з продукцією, зобов'язані:

самостійно з дотриманням вимог законодавства забезпечити приймання та утилізацію використаних тари і пакувальних матеріалів відповідно до встановлених пунктом 3 цієї постанови мінімальних норм утилізації або укласти з Компанією (ДК "Укрекокомресурси")  договори про організацію їх збирання, заготівлі та утилізації з оплатою послуг за тарифами, затвердженими пунктом 2 цієї постанови;

забезпечити виконання встановлених пунктом 3 цієї постанови норм утилізації, незалежно від того, самостійно чи на підставі укладених договорів вони здійснюють збирання і заготівлю використаних тари і пакувальних матеріалів;

подавати щороку до 10 грудня територіальним органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища інформацію про обсяги використаних ними тари і пакувальних матеріалів.

Пунктом 9 Постанови № 915 КМ України постановляє Міністерству охорони навколишнього природного середовища здійснювати контроль за виконанням вимог цієї постанови підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які використовують тару і пакувальні матеріали для пакування, транспортування продукції або імпортують продукцію в тарі і пакувальних матеріалах.

На виконання п.6 Постанови № 915 КМ України, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України своїм наказом від 2 жовтня 2001 р. N 224 затверджено «ПОРЯДОК збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)» (далі – Порядок № 224).

Згідно п.1 Порядку № 224, Порядок є обов'язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, які використовують тару (упаковку), здійснюють діяльність, пов'язану з її збиранням, сортуванням, транспортуванням, переробкою та утилізацією, а також імпортерів продукції у тарі (упаковці).

Згідно п.2 Порядку № 224:

використана тара (упаковка) - тара (упаковка), яка була застосована для пакування, транспортування продукції, що повністю або частково втратила свої первісні якості і не підлягає подальшому використанню за своїм прямим призначенням;

збирання та заготівля використаної тари (упаковки) - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням використаної тари (упаковки) у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, уключаючи сортування використаної тари (упаковки) з метою подальшої утилізації чи видалення;

утилізація використаної тари (упаковки) - використання цієї тари (упаковки) як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

Згідно п.4 Порядку № 224, приймання та утилізація використаної тари (упаковки) здійснюються підприємствами, установами, організаціями, які використовують тару (упаковку) для пакування і транспортування продукції, у процесі діяльності яких утворюється тара (упаковка), а також імпортерами, продукція яких міститься в тарі (упаковці), самостійно або шляхом укладення договорів з Державною компанією "Укрекокомресурси" чи іншими спеціалізованими підприємствами щодо надання послуг зі збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки).

Згідно п.5 Порядку № 224, підприємства, установи та організації, які використовують тару (упаковку) для пакування та транспортування продукції, імпортери продукції в тарі (упаковці):

ведуть поточний облік щодо обсягів використання тари (упаковки) для пакування та транспортування продукції та обсягів приймання і утилізації використаної тари (упаковки);

надають інформацію спеціально уповноваженим органам щодо обсягів використання тари (упаковки) для пакування та транспортування продукції та обсягів приймання і утилізації використаної тари (упаковки);

здійснюють заходи щодо збільшення обсягів застосування зворотної тари (упаковки).

Згідно п.7 Порядку №224, підприємства, установи та організації, у процесі діяльності яких утворюється використана тара (упаковка):

забезпечують роздільне збирання, сортування цієї тари (упаковки) за видами, у тому числі шляхом установлення спеціальних контейнерів з написами "Картон, папір", "Метали", "Полімерні матеріали", "Скло", "Комбіновані матеріали", "Текстиль" тощо;

не допускають знищення та псування використаної тари (упаковки);

ведуть первинний поточний облік обсягів утворення та постачання використаної тари (упаковки) за видами;

надають інформацію спеціально уповноваженим органам щодо обсягів утворення та постачання використаної тари (упаковки). 

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 7 липня 2008 року N 342 (далі – Наказ № 342) затверджено типову форму первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" (далі - типова форма N 1-ВТ) та Інструкцію щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" (далі - Інструкція). Також, згідно п.3 цього наказу, первинний облік за типовою формою та Інструкцією, затвердженими цим наказом, здійснюється юридичними особами всіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання, фізичними особами - підприємцями, у діяльності яких утворюються відходи та використовуються пакувальні матеріали й тара.

Згідно п.4 вказаного наказу, зокрема, на державні управління охорони навколишнього природного середовища в областях покладено обов’язок по контролю за веденням суб'єктами господарювання, зазначеними в пункті 2 цього наказу, первинного обліку відходів, пакувальних матеріалів і тари.

Згідно п.1.1 Інструкції, ця Інструкція встановлює порядок ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" (далі - типова форма N 1-ВТ), яку заповнюють підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичні особи - підприємці (далі - підприємства), у процесі діяльності яких утворюються відходи, у тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари (далі - упаковка).

Згідно п.1.4 Інструкції, запровадження типової форми N 1-ВТ на підприємстві може здійснюватися за наказом керівника чи технічного директора або за письмовим розпорядженням начальника цеху (відділення, дільниці, іншого підрозділу) чи керівника відповідної служби підприємства, зразок якого наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.

Облік відходів і упаковки за типовою формою N 1-ВТ рекомендується проводити на паперових або електронних носіях за кожним технологічним процесом, окремою операцією, одиницею устаткування, де утворюються відходи і використовується упаковка.

Інформація, наведена в типовій формі N 1-ВТ, може використовуватися для ведення державного обліку і паспортизації відходів, складання адміністративних данних, проведення контролю, експертизи проектів та об'єктів, підготовки технічної документації, реєстраційних карток для реєстрів місць утворення, перероблення та видалення відходів, проведення інвентаризації, затвердження лімітів і отримання дозволів на утворення і розміщення відходів, отримання ліцензій та дозволів на поводження з відходами і упаковкою, оперативного вирішення питань поводження з неякісною та небезпечною продукцією, ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об'єктів і укладання декларацій безпеки, заповнення документів для транскордонних перевезень відходів тощо.

Разом з тим, законом, що регулює питання приймання та утилізації тари та упаковки на даний час є Закон України «Про відходи» (далі – Закон про відходи). Згідно преамбули цього закону, цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України.

У Законі про відходи під відходами розуміються будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Згідно п. «б» ст.17 Закону про відходи, суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію, а згідно п. «г» ст. 17 Закону про відходи -  на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку.

Згідно п. «п»  ст.17 Закону про відходи, суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари.

Згідно п. «г» ст.31 Закону про відходи, з метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів та стимулювання впровадження маловідходних технологій Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади в межах своєї компетенції здійснюють розроблення та впровадження системи поводження з пакувальними матеріалами і тарою.

Згідно п. «и» ч.2 ст.5 Закону про відходи, до основних напрямів державної політики щодо реалізації принципів у сфері поводження з відходами є обов'язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації.

У відповідності до п. «і» ст.18  Закону про відходи, до компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами належить визначення порядку обліку утворення, утилізації та видалення відходів.

Згідно п. «д» ст.23 Закону про відходи, до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органів на місцях у сфері поводження з відходами належить здійснення контролю за веденням суб'єктами підприємницької діяльності первинного обліку утворення, збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів і їх паспортизацією.

Стаття 26 Закону про відходи визначає державний облік і паспортизація відходів. Так, державному обліку та паспортизації підлягають в обов'язковому порядку всі відходи, що утворюються на території України і на які поширюється дія цього Закону.

Державний облік та паспортизація відходів здійснюються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Система і форми звітності, порядок надання і використання відповідної інформації про відходи, а також порядок перегляду їх номенклатури розробляються на основі державного класифікатора відходів і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

КМ України своєю постановою від 1 листопада 1999 р. N 2034 затвердив ПОРЯДОК ведення державного обліку та паспортизації відходів (далі – Порядок № 2034). Згідно п.1 Порядку № 2034, цей Порядок встановлює єдині правила ведення державного обліку та паспортизації відходів, дія яких поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов'язана з утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними (далі - підприємства).

Під первинним обліком відходів у Порядку № 2034 розуміється реєстрація у формах первинних облікових документів (картки, журнали, анкети) відомостей про відходи під час їх утворення на підприємстві та здійснення операцій поводження з ними.

Згідно п.3 Порядку № 2034, державний облік відходів грунтується на даних спостережень за утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними і включає ведення первинного обліку відходів та державної статистичної звітності про них.

Згідно п.4 Порядку № 2034, первинний облік відходів ведуть підприємства відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. Відомості для первинного обліку відходів, що заносяться до зазначених документів, обумовлюються системою показників, необхідних для заповнення форм державної статистичної звітності та ведення паспорта відходів.

Типові форми первинної облікової документації про відходи згідно з державним класифікатором ДК 010-98 "Класифікатор управлінської документації" та інструкції щодо їх заповнення розробляються Мінекобезпеки за участю Держкомпідприємництва інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, погоджуються з МОЗ і затверджуються спільним наказом Держкомстату та Мінекобезпеки.

Згідно п.5 Порядку № 2034, Державна статистична звітність про відходи ведеться за встановленими уніфікованими формами відповідно до державного класифікатора ДК 010-98 "Класифікатор управлінської документації" та номенклатурою відходів.

Форми державної статистичної звітності про відходи та інструкції щодо порядку складання цих форм розробляються Мінекобезпеки за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, погоджуються з МОЗ і затверджуються Держкомстатом.

Державна статистична звітність про небезпечні відходи ведеться за окремою формою. Реєстр звітних статистичних одиниць, що повинні складати звіти про небезпечні відходи, формується органами державної статистики за поданням Мінекобезпеки.

Підприємства заповнюють форми державної статистичної звітності на підставі документів первинного обліку і подають їх в установленому порядку територіальним органам державної статистики та відповідним органам виконавчої влади.

Наказом Державного комітету статистики України від 27 жовтня 2005 р. N 331 затверджено ІНСТРУКЦІЮ щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 14-мтп "Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва", згідно якої Звіт за формою державного статистичного спостереження N 14-мтп "Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва" заповнюють суб'єкти господарювання - юридичні особи, відокремлені підрозділи (далі - підприємства), у яких вторинна сировина, відходи, брухт чорних і кольорових металів утворюються, розміщуються, використовуються, а також здійснюються їх поставка, продаж.

Згідно п.10 Порядку № 2034, контроль за веденням підприємствами первинного обліку відходів та за їх паспортизацією здійснюється Мінекобезпеки, а також іншими спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами відповідно до їх компетенції.

Згідно п. «ж» ст.42 Закону про відходи, особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальності за порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами.

Згідно ст. ст.82-1 «Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів» Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУАП) адміністративна відповідальність передбачена за:

«Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Статтею 82-3  «Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними» КУАП передбачена адміністративна відповідальність за:

«Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

 

Висновок.

Фізичні особи-підприємці зобов’язані вести первинний облік утворення відходів, в тому числі і використаної тари, за типовою формою N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та згідно Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 7 липня 2008 року N 342.

Разом з тим, слід зазначити, що вказана форма затверджена з порушенням порядку, який визначений КМ України у п.4 Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів № 2034, оскільки затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а не спільним наказом Держкомстату та Мінекобезпеки.

Однак вказаний наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України, не скасований, а тому підлягає до застосування.

Разом з тим, за порушення правил ведення первинного обліку утворення відходів, в тому числі у разі відсутності ведення обліку утворення відходів за типовою формою №1-ВТ, адміністративна відповідальність за ст.82-1 КУАП в розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян може бути застосована лише до посадових осіб.

Разом з тим, визначення терміну «посадова особа» у КУАП відсутне, в зв’язку з чим існують певна невизначеність щодо того, чи може бути ФОП посадовою особою.

З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції ПОСАДОВА ОСОБА  - це особлива категорія службовців державних і громадських органів, установ, організацій, підприємств, які займають постійно або тимчасово, за призначенням, вибором чи в іншому встановленому порядку передбачені штатним розписом посади і правомочні здійснювати юридично значимі дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин. Зміст і обсяг таких дій різні і визначаються займаною посадою.

 

 

 

Мінюст у своєму листі від 03.11.2006 р. N 22-48-548 зазначає, що ФОП може бути визначний посадовою особою у випадку, коли такий громадянин на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності. За таких обставин він набуває організаційно-розпорядчих повноважень стосовно найманих працівників (право ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо).

Натомість, ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ в своєму листі від 01.09.2004 р. N 6-8-768/410 приходить до протилежного висновку: при виявленні порушень земельного законодавства громадянином-підприємцем, який зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи, слід виходити з того, що штрафні санкції до нього застосовуються як до громадянина, а не як до посадової особи.

Таким чином, у разі відсутності ведення первинного обліку утворення відходів за типовою формою №1-ВТ, не виключено що посадові особи державних органів охорони навколишнього природного середовища застосують штраф до 85 грн., передбачений ст.82-1 КУАП до приватного підприємця, однак його законність може бути оскаржена.

Щодо вимоги п.5 Постанови КМ України від 26 липня 2001 р. N 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини» про подання щороку до 10 грудня територіальним органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища інформацію про обсяги використаних ними тари і пакувальних матеріалів, то вона стосується підприємства, установи та організації усіх форм власності, а не фізичної особи-підприємця. Інструкцією щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ не передбачено обов’язку подання цієї форми в якості звітності контролюючим органам. А згідно ч.8 ст. 19 Господарського кодексу України, усі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, виділених на окремий баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом.

Просмотров: 10603 | Добавил: PetyaBatareykin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Декабрь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей

Полезные ссылки

 • Двину в ТОП. Недорого. Робот ВебЭффектор.
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Полезные рецепты УХИ
 • Рисунки
 • ГНА
 • АМК
 • Минюста
 • ВККА при КМУ
 • Сайт Конституционного Суда Украины
 • Крутые харьковские адвокаты. Адвокатская компания Мельник и Квашин
 • Официальный веб-портал судебной власти в Украине
 • ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
 • Волинь ТОП-100
 • Советская музыка
 • Первый украинский юридический форум
 • Госпредпринимательство
 • Европейский суд по правам человека
 • Сайт Укрпочты
 • Поиск почтовых отправлений
 • Почтовые индексы
 • Справочная информация (тел. коды, гостиницы, города, размеры и т.д.)
 • Бесплатные объявления в Харькове
  Сайт бесплатных объявлений для частных лиц и предприятий Харькова
 • Проверка кодов IMEI мобильных телефонов
 • веб-сайт Госкомветмедицины
 • Державне підприємство Інформаційно-ресурсний центр
 • Асоціація правників України
 • Головне управління юстиції у Волинській області
 • Каталог юристов Украины
 • Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
 • Державна реєстраційна служба
 • Block title

  Rambler's Top100 Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление - 495ru.ru Украина онлайн Каталог сайтов на http://www.allindustry.com.ua/
 • ()
  []