АДВОКАТ - ВОИН ПРАВА  

Категории раздела


Block title

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Переводчик онлайн
Главная » 2010 » Февраль » 23 » Верховный Суд пояснил, на что следует рассчитывать кредиторам, если судебное решение в их пользу уже принято, но долг еще не возвращен.
Верховный Суд пояснил, на что следует рассчитывать кредиторам, если судебное решение в их пользу уже принято, но долг еще не возвращен.
09:25

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
КОЛЕГІЯ СУДДІВ СУДОВОЇ ПАЛАТИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
УХВАЛА
від 12 березня 2009 року
(Витяг)

У травні 2007 р. К. на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України звернулась із позовом до Ж. про стягнення суми боргу з урахуванням індексу інфляції та 3 % річних від простроченої суми. Зазначала, що на підставі договорів позики від 4 червня 2002 р. та 5 червня 2002 р. передала Ж. 426368 грн. на строк до 4 вересня 2002 р.
Оскільки відповідач умови договору не виконав, рішенням міського суду від 20 вересня 2004 р. з нього було стягнуто з урахуванням індекса інфляції та 3 % річних борг на суму 505176 грн. 66 коп. за період з 20 вересня 2002 р. до 20 лютого 2004 р.
У зв'язку з невиконанням судового рішення й боргових зобов'язань судами 2 березня 2007 р. було ухвалене рішення про стягнення з відповідача індекса інфляції з боргової суми за період з березня 2004 р. до жовтня 2006 р. та 3 % річних за період з травня 2004 р. до листопада 2006 р. на суму 190447 грн. 86 коп.
Ураховуючи те, що обидва судові рішення не виконано, борг не повернуто, просила стягнути з відповідача індекс інфляції за період з листопада 2006 р. до березня 2007 р. на суму 17054 грн. 72 коп. та 3 % річних від суми боргу за період 3 грудня 2006 р. до травня 2007 р. в розмірі 6395 грн. 52 коп.
Заочним рішенням міського суду від 6 серпня 2007 р. позов К. задоволено.
Рішенням апеляційного суду від 21 листопада 2007 р. заочне рішення міського суду від 6 серпня 2007 р. скасоване, у задоволенні позову К. відмовлено.
Ухвалою Верховного Суду України від 18 березня 2008 р. касаційну скаргу К. відхилено, рішення апеляційного суду від 21 листопада 2007 р. залишено без змін.
У квітні 2008 р. від К. до Верховного Суду України надійшла скарга про перегляд рішення апеляційного суду Одеської області від 21 листопада 2007 р. та ухвали Верховного Суду України від 18 березня 2008 р. у зв'язку з винятковими обставинами з мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції одного й того самого положення матеріального права.
У скарзі К. посилається на неоднакове застосування судами касаційної інстанції ч. 2 ст. 625 ЦК України (аналогічна норма - ст. 214 ЦК Української РСР), п. 2 ч. 2 ст. 122, п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПК України.
На підтвердження неоднакового застосування зазначених правових норм скаржниця наводить постанову Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 10 червня 2003 р., ухвалу Верховного Суду України від 14 жовтня 2003 р. та інші, в яких, на її думку, по-іншому вирішене питання про відповідальність за порушення грошового зобов'язання.
Ухвалою колегії Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 26 травня 2008 р. скаргу К. допущено до провадження у зв'язку з винятковими обставинами.
Розглянувши скаргу, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України встановила, що в цьому випадку дійсно має місце неоднакове застосування касаційним судом положень ч. 2 ст. 625 ЦК України (ст. 214 ЦК Української РСР) щодо застосування до боржника відповідальності за прострочення ним виконання грошового зобов'язання.
Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції одних і тих самих норм права, колегія суддів керується таким.
У справі, що розглядається, установлено, що за договорами позики від 4 і 5 червня 2002 р. Ж. зобов'язаний був у строк до 4 вересня 2002 р. повернути позивачці 426368 грн., однак своїх зобов'язань не виконав і на час ухвалення судом оскаржуваних рішень.
При цьому з метою примусового виконання боржником грошового зобов'язання К. раніше вже двічі зверталась із позовами до суду, за якими міським судом ухвалені рішення, що набрали законної сили: від 20 вересня 2004 р. про стягнення з відповідача 505176 грн. 66 коп. боргу з урахуванням індекса інфляції та 3 % річних, та від 2 березня 2007 р. про стягнення індекса інфляції та 3 % річних за період з травня 2004 р. до листопада 2006 р. на суму 190447 грн. 86 коп.
1 грудня 2005 р. на підставі рішення суду видано виконавчий лист, однак стягнення за ним не проведене.
Ухвалюючи рішення про задоволення позову К., суд першої інстанції вважав доведеним факт невиконання відповідачем грошових зобов'язань до моменту ухвалення рішення, що за висновком суду має наслідком відповідальність боржника на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України.
Скасовуючи рішення першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про відмову К. у позові про стягнення індексу інфляції та 3 % річних із суми боргу за період, що мав місце після ухвалення попередніх рішень (відповідно за 20 вересня 2002 р. - 20 лютого 2004 р. та відповідно за березень 2004 р. - жовтень 2006 р. й травень 2004 р. - листопад 2006 р.) апеляційний суд керувався тим, що рішення суду від 20 вересня 2004 р. є актом правосуддя, який остаточно вирішив спір по суті й припинив правовідносини сторін за договором позики, і їхні правовідносини перейшли в сферу виконання судових рішень, які регулюються нормами розділу VI ЦПК України, а не ч. 2 ст. 625 ЦК України.
За висновком апеляційного суду суд першої інстанції, отримавши зазначений позов К., повинен був діяти відповідно до п. 2 ст. 122 і п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПК України, оскільки повторне звернення з аналогічними вимогами й повторне застосування судом відповідальності до боржника за нормою ч. 2 ст. 625 ЦК України суперечить вимогам закону.
З такими висновками погодився суд касаційної інстанції, залишаючи рішення апеляційного суду без змін.
На відміну від зазначеної практики застосування судами ч. 2 ст. 625 ЦК України (ст. 214 ЦК Української РСР), суд касаційної інстанції в постанові суду від 14 жовтня 2003 р. під час застосування ст. 214 ЦК Української РСР (ч. 2 ст. 625 ЦК України) зазначив, що ухвалення судом рішення про стягнення грошової заборгованості не припиняє кредитних правовідносин сторін, оскільки відповідно до ст. 216 ЦК Української РСР (аналогічна норма - ст. 599 ЦК України) зобов'язання припиняються виконанням, проведеним належним чином, а тому в разі невиконання боржником грошового зобов'язання й після ухвалення рішення про повернення боргу правомірними є вимоги кредитора про стягнення з боржника відсотків за користування кредитом із застосуванням до нього відповідальності, передбаченої ст. 214 ЦК Української РСР (ч. 2 ст. 625 ЦК України).
Такий висновок ґрунтується на законі.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Зобов'язання виникають на підставах, встановлених ст. 11 цього Кодексу, зокрема договорів та інших правочинів (ч. 2 ст. 509 ЦК України).
Зобов'язання перестає діяти в разі його припинення на підставах, передбачених договором або законом (ч. 1 ст. 598 ЦК України).
Ці підстави зазначені у статтях 599, 600, 601, 604 - 609 ЦК України, які не передбачають підставою припинення зобов'язання ухвалення судом рішення про задоволення вимог кредитора.
За відсутності інших підстав припинення зобов'язання, передбачених договором або законом, зобов'язання припиняється його виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).
Належним виконанням зобов'язання є виконання, прийняте кредитором, у результаті якого припиняються права та обов'язки сторін зобов'язання.
Саме по собі ухвалення судом рішення про задоволення вимог кредитора, виконання якого не здійснене, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін договору й не звільняє боржника від відповідальності за невиконання ним грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених ч. 2 ст. 625 ЦК України.
Частина 2 ст. 625 ЦК України передбачає право кредитора на отримання боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення грошового зобов'язання, а також 3 % річних від простроченої суми та оплату цих сум.
Відповідно до аналізу норм статей 11, 12, 15, 16 ЦК України, ст. 3 ЦПК України слід зробити висновок, що право, яке захищає суд, повинно існувати на день ухвалення судового рішення.
Наявність судових рішень про стягнення боргу та передбачених ч. 2 ст. 625 ЦК України грошових сум за інші періоди невиконання боржником зобов'язання й відкриття виконавчого провадження за цими рішенням за відсутності реального виконання боржником свого зобов'язання (добровільного чи примусового) не свідчить про припинення договірних правовідносин сторін.
Таким чином, оскільки у справі, що розглядається, встановлено, що на момент ухвалення судом рішення борг позивачці не повернуто, то суд апеляційної інстанції не мав підстав для відмови у захисті її права на отримання сум, передбачених ч. 2 ст. 625 ЦК України, як відповідальності за невиконання грошового зобов'язання.
Погодившись із таким рішенням, суд касаційної інстанції не усунув допущене апеляційним судом порушення норм матеріального права, у зв'язку з чим ухвалені судами апеляційної та касаційної інстанцій рішення підлягають скасуванню із залишенням у силі рішення суду першої інстанції.
Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України, керуючись ст. 358 ЦПК України, скаргу К. задовольнила.
Рішення апеляційного суду від 21 листопада 2007 р. та ухвалу Верховного Суду України від 18 березня 2008 р. скасувала, залишила в силі заочне рішення міського суду від 6 серпня 2007 р.
Просмотров: 2655 | Добавил: PetyaBatareykin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Февраль 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Архив записей

Полезные ссылки

 • Двину в ТОП. Недорого. Робот ВебЭффектор.
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Полезные рецепты УХИ
 • Рисунки
 • ГНА
 • АМК
 • Минюста
 • ВККА при КМУ
 • Сайт Конституционного Суда Украины
 • Крутые харьковские адвокаты. Адвокатская компания Мельник и Квашин
 • Официальный веб-портал судебной власти в Украине
 • ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
 • Волинь ТОП-100
 • Советская музыка
 • Первый украинский юридический форум
 • Госпредпринимательство
 • Европейский суд по правам человека
 • Сайт Укрпочты
 • Поиск почтовых отправлений
 • Почтовые индексы
 • Справочная информация (тел. коды, гостиницы, города, размеры и т.д.)
 • Бесплатные объявления в Харькове
  Сайт бесплатных объявлений для частных лиц и предприятий Харькова
 • Проверка кодов IMEI мобильных телефонов
 • веб-сайт Госкомветмедицины
 • Державне підприємство Інформаційно-ресурсний центр
 • Асоціація правників України
 • Головне управління юстиції у Волинській області
 • Каталог юристов Украины
 • Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
 • Державна реєстраційна служба
 • Block title

  Rambler's Top100 Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление - 495ru.ru Украина онлайн Каталог сайтов на http://www.allindustry.com.ua/
 • ()
  []