АДВОКАТ - ВОИН ПРАВА  

Категории раздела


Block title

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Переводчик онлайн
Главная » 2013 » Апрель » 1 » Запит про надання копій документів УБОЗ на підставі доручення слідчого
Запит про надання копій документів УБОЗ на підставі доручення слідчого
21:13

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю


Згідно ч.4 ст.7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативні  підрозділи міністерства внутрішніх справ України … проводять  слідчі  (розшукові)  дії та негласні слідчі (розшукові) дії  у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, прокурора в   порядку,  передбаченому  Кримінальним  процесуальним  кодексом  України. Письмові доручення щодо проведення слідчих (розшукових)   та негласних  слідчих  (розшукових)  дій,  надані  слідчим,  прокурором  у  межах  компетенції  та  в  установленому порядку, є обов'язковими до виконання оперативним підрозділом». 

Згідно ч.4 ст.7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативні  підрозділи міністерства внутрішніх справ України … проводять  слідчі  (розшукові)  дії та негласні слідчі (розшукові) дії  у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, прокурора в   порядку,  передбаченому  Кримінальним  процесуальним  кодексом України. Письмові доручення щодо проведення слідчих (розшукових)   та негласних  слідчих  (розшукових)  дій,  надані  слідчим,   прокурором  у  межах  компетенції  та  в  установленому порядку, є обов'язковими до виконання оперативним підрозділом». 

У зв'язку з виконанням доручення по КРИМІНальному провадженню внесеного 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N ххххххххххххххххххх за ознаками КРИМІНального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 358 кк України, керуючись ст.ст. 40, 41, 93 КПК України просимо надати у встановлений законом термін (1 О діб) належним чином завірені копії документів особової справи (анкети, облікові картки, характеристики, атестації, накази про призначення, переведення та звільнення з посад, трудові угоди, контракти, посадові інструкції або функціональні обов'язки, документи про отриману освіту, кваліфікаційні вимоги до посад) Ххххх Хххххх Ххххххх, ххххххх р.н. (податковий NХХХХХХХ). 

Заступник начальника                          ХХХХХХХХХХХХХХХ


ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Згідно ч.2 ст.93 Кримінальний процесуальний кодекс України ( далі - КПК України), сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

УБОЗ є оперативним підрозділом і не є стороною обвинувачення згідно КПК України і його дії під час досудового розслідування регламентовані ст.41 КПК України «Оператівні підрозділи» відповідно до вказаної статті, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п. 3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

 

Таким чином, як свідчить зміст ч.2 ст.93 КПК України, витребування та отримання від підприємств документів, з одного боку, та проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, з іншого, є окремими засобами збирання доказів. При цьому, згідно п.3.ч.2 ст.40, п.1 ст.41 КПК України, слідчий уповноважений доручати оперативним підрозділам саме проведення  слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не витребування та отримання від підприємств документів.

Отже, на мою думку, правомірним в даному випадку було б направлення запиту про надання  документів слідчим, а не оперативним підрозділом міліції за його дорученням. Згідно ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, я вважаю, що вимоги УБОЗ про надання копій документів не відповідають повною мірою вимогам ст.ст. 40, 41, 93 КПК України, на яких вони ґрунтуються.

Між тим звертаю увагу, що КПК України передбачений захід забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і документів, якій проводиться на підставі ухвали слідчого суді, суду і полягає в ознайомленні у володільця з документами, зняття з них копій, та, якщо про це буде прийнято рішення слідчим суддею, судом, вилученні документів (глава 15 КПК України).

Таким чином, не виключено, що у разі відмови підприємством в задоволенні вимог УБОЗ щодо надання копій документів за клопотанням слідчого на підставі ухвали слідчого судді, суду може бути застосований захід забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, рішення про задоволення вимог УБОЗ або про відмову в їх задоволенні приймати Вам.  При цьому ще раз звертаю увагу, що у разі не надання копій документів на запит  не виключене проведення виїмки оригіналів документів на підставі ухвали суду, слідчого судді. Якщо Ви приймете рішення про відмову у наданні копій документів раджу скористатись проектом відповіді, що додається.

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

Начальнику ГУБОЗ МВСУ

 

Щодо листа заступника начальника ГУБОЗ МВСУ ХХХХХХХХХХ від ХХХХХХХр. № ХХХХХХХХ про надання копій документів, повідомляємо наступне.

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Вимоги ґрунтуються на ст.ст.40,41,93 КПК України.

Згідно ч.2 ст.93 Кримінальний процесуальний кодекс України ( далі - КПК України), сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

УБОЗ є оперативним підрозділом і не є стороною обвинувачення згідно КПК України і його дії під час досудового розслідування регламентовані ст.41 КПК України «Оператівні підрозділи» відповідно до вказаної статті, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів Державної митної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання оперативним підрозділом. 

Згідно п. 3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

 Таким чином, як свідчить зміст ч.2 ст.93 КПК України, витребування та отримання від підприємств документів, з одного боку, та проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, з іншого, є окремими засобами збирання доказів. При цьому, згідно п.3.ч.2 ст.40, п.1 ст.41 КПК України, слідчий уповноважений доручати оперативним підрозділам лише проведення  слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не витребування та отримання від підприємств документів. 

Згідно ч.1 ст.9 КПК України,  під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що вимоги УБОЗ про надання копій документів не відповідають повною мірою вимогам ст.ст. 40, 41, 93 КПК України, на яких вони ґрунтуються, а тому вимушені відмовити в їх задоволенні. 

При цьому наголошуємо на готовності до плідної співпраці за умови чіткого додержання вимог Конституції та законів України.   

Просмотров: 22916 | Добавил: PetyaBatareykin | Рейтинг: 4.4/13 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Апрель 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архив записей

Полезные ссылки

 • Двину в ТОП. Недорого. Робот ВебЭффектор.
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Полезные рецепты УХИ
 • Рисунки
 • ГНА
 • АМК
 • Минюста
 • ВККА при КМУ
 • Сайт Конституционного Суда Украины
 • Крутые харьковские адвокаты. Адвокатская компания Мельник и Квашин
 • Официальный веб-портал судебной власти в Украине
 • ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
 • Волинь ТОП-100
 • Советская музыка
 • Первый украинский юридический форум
 • Госпредпринимательство
 • Европейский суд по правам человека
 • Сайт Укрпочты
 • Поиск почтовых отправлений
 • Почтовые индексы
 • Справочная информация (тел. коды, гостиницы, города, размеры и т.д.)
 • Бесплатные объявления в Харькове
  Сайт бесплатных объявлений для частных лиц и предприятий Харькова
 • Проверка кодов IMEI мобильных телефонов
 • веб-сайт Госкомветмедицины
 • Державне підприємство Інформаційно-ресурсний центр
 • Асоціація правників України
 • Головне управління юстиції у Волинській області
 • Каталог юристов Украины
 • Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
 • Державна реєстраційна служба
 • Block title

  Rambler's Top100 Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление - 495ru.ru Украина онлайн Каталог сайтов на http://www.allindustry.com.ua/
 • ()
  []